Friday, 27 January 2012

Pasukan Kongfigurasi Rangkaian Daerah kerian

Pasukan Kongfigurasi Rangkaian Daerah Kerian (PAKAR) merupakan sebuah pasukan yang telah ditubuhkan oleh Pusat Kegiatan Guru Daerah kerian bagi membantu sekolah-sekolah di daerah kerian yang melibatkan masalah rangkaian dan peralatan ICT.

0 comments:

Post a Comment